DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Ny yrkesskola ska lösa kompetenskrisen

”Efterfrågan på yrkeskompetens är skyhög hos företagen”, säger Maria Bernhardsen. Ett område med stort behov av personal men där det knappt finns yrkesutbildningar för vuxna är inom järnvägsteknik. Bild: Stefan Tell, Magnus Hjalmarson Neideman/TT

En ny skolform, yrkesskola, ska lösa problemet med bristen på yrkesutbildad arbetskraft och få fler vuxna att sadla om. Det föreslås i en utredning som nyligen lämnades till regeringen. Beskedet välkomnas av arbetsgivarna.

I fjol utökade regeringen utredarens uppdrag med att föreslå en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå. Sedan tidigare skulle utredningen, på uppdrag av den förra regeringen, ta fram förslag på hur komvux kan effektiviseras och anpassas till arbetsmarknadens och individens behov.

Den föreslagna nya yrkesskolan ska bredda utbudet av gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna där den främsta målgruppen är vuxna som redan har en gymnasieexamen, skriver särskilde utredaren Elof Hansjons på Dagens Nyheters debattsida.

Arbetslivet ska också ges inflytande över utbildningarna som till viss del anpassas efter arbetsmarknadens behov, likt inom yrkeshögskolan. Utredaren föreslår också en reformering av lärlingsutbildningen där arbetsgivaren ges mer inflytande.

Utredaren föreslår att den nya yrkes­skolan ska vara riksrekryterande, alltså att vuxna från hela landet ska kunna söka dit. På så vis kan yrkesskolan ha ett större utbud än komvux.

"I komvux finns ofta bara 10–20 yrkes­utbildningar att välja på i en normal­stor kommun, och dessa är bara tillgängliga för invånare i egna eller närliggande kommuner. De här utbildningarna är ofta bra och tar bland annat emot många inom vård och omsorg, men de räcker inte till", skriver Elof Hansjons.

Skyhög efterfrågan på kompetens

Beskedet är positivt, enligt arbetsgivarna.

– Efterfrågan på yrkeskompetens är skyhög hos företagen och vi välkomnar därför initiativen i utredningen, säger Maria Bernhardsen, chef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Hon menar att yrkeshögskolans närhet till arbetsgivarna är en framgångsfaktor som fler borde ta efter.

– Det är därför positivt att utredningen tar fram förslag för hur yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna kan följa yrkeshögskolans modell, säger Maria Bernhardsen.