KOMPETENSKRISEN

Kompetenskrisen: Därför kan verkstadsbesöket bli dyrare

I Västra Götaland har nästan alla verkstäder svårigheter att rekrytera. Problemen är även stora i resten av landet, visar en ny rapport från Transportföretagen. "Situationen är allvarlig", säger experten Caj Luoma.

Det behöver anställas 6 100 personer i motorbranschen fram till 2026, framgår av en ny rapport från Transportföretagen. Branschen avser att rekrytera totalt cirka 2 300 personer i år och 3 800 personer de kommande två åren. Motorbranschen samlar företag som sysslar med service och reparationer av personbilar men även av tyngre fordon som lastbilar och bussar samt maskiner.

Samtidigt utbildas det för få mekaniker och tekniker för att matcha det stora behovet. Det råder även brist på andra kompetenser i branschen.

– Situationen är allvarlig för att det betyder att det finns företag som inte kan göra det de vill göra. De kan inte utveckla sina verksamheter och tvingas därför hitta olika nödlösningar. Det är inget nytt från den senaste mätningen, utan så var det även i förra mätningen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Det finns bara förlorare kopplat till den här frågan om man inte hittar rätt med matchningen av kompetens. Framför allt går arbetstillfällen förlorade när tjänsterna aldrig tillsätts. Det är inte bra för någon.

Allvarligast är situationen i storstadsregionerna. i Västra Götalands län upplever hela 95 procent av företagen svårigheter i samband med att de rekryterar personal.

– Här går inte ekvationen ihop. Här har vi de största behoven i kombination med för få utbildningsplatser. Det är inget som bara gäller det senaste året, ungdomar i storstadsregionerna har år ut och år in sökt sig till teoretiska utbildningar i stället för till praktiska utbildningar, säger Caj Luoma.

Blir dyrare

Transportföretagen pekar i rapporten på att kompetenskrisen inom branschen får en rad allvarliga konsekvenser som att det hämmar företagens möjligheter att växa liksom att investera i ny teknik, bromsar nya etableringar, leder till störningar i transportsystemet och ökar kostnader för verkstadsbesök.

När företagen inte får tag på personal så innebär det till exempel ökade kostnader för mer övertid som företagen måste kompensera för. Kompetensbrist kan även innebära att det inte finns verkstadstider på nära håll vilket gör att kunden måste söka hjälp på annan ort.

– Det handlar naturligtvis om olika företagsmässiga beslut som man gör för att hitta lösningar. Antingen så syns det på resultatet eller så höjer man priset för kunden, säger Caj Luoma.

Elbilar en sämre affär

TN skrev nyligen om de utmaningar som landets verkstäder står inför när elbilarna blir allt fler. Det är inte lika attraktivt för verkstäderna att ta hand om elbilar eftersom det ofta innebär en sämre affär för dem, enligt Mickael Persson, vd på verkstaden Min Bil.

För konventionella bilar har byten av oljefilter, luftfilter, service av koppling och liknande uppdrag alltid varit en viktig del av verksamheten. Nu när de jobben är färre blir det oklart vad som kommer i stället. Det blir helt enkelt färre moment som verkstaden kan ta betalt för. Samtidigt är momenten så nya och komplicerade att det tar mycket längre tid att utföra dem, verkstaden får alltså inte betalt för all tid som läggs ned. Det kan finnas andra delar som ger fler uppdrag, till exempel ett avancerat batteristyrningssystem eller det stora kylsystemet. Men många verkstäder varken kan eller har kompetensen att hantera dessa system i dagsläget.

Transportföretagen mäter inte rekryteringsbehovet specifikt när det gäller elkompetens, men Caj Luoma konstaterar ändå att det är stort.

– Den tekniska övergången blir ytterligare dimension i den här frågan, och vad ska man då leta efter för kompetens? Är det en elbilskompetens eller är det ytterligare en person som kan den fossila tekniken? Den är en dimension i frågan, definitivt, säger han.

Över lag finns det ett stort behov av mekaniker och tekniker, visar rapporten.

– Den här mätningen visar att företagen saknar folk med rätt yrkeserfarenhet, de som har jobbat några år och som har förståelse för elbilar parallellt med den gröna tekniken. Sedan har vi också ett stort behov av andra yrkesroller såsom bildskadereparatörer, fordonslackerare och kundmottagare.