DEN SVENSKA MODELLEN

Arbetsgivarna: Sympativarslen används på ett oroande sätt

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl Bild: Kate Gabor

En debatt om inskränkt sympatirätt står på arbetsgivarnas önskelista. Teslakonflikten kan leda dit, enligt Arbetsvärlden. ”Stridsrätten måste finnas kvar men nyttjas på ett ansvarsfullt sätt”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Omfattningen av de stridsåtgärder som har tagits till i Teslakonflikten har varit oproportionerliga, menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. Enligt honom är den ömsesidiga strejkrätten en del av den svenska modellen, men han menar också att modellen inte är perfekt, skriver Arbetsvärlden.

– Generellt är jag skeptisk till när personer formulerar att om man gör x går världen under. Det köper jag inte. Ingen är ute efter det. Men vi behöver också överkomma saker som gör att modellen vittrar sönder, säger han till kanalen.

Under årets avtalsrörelse har LO agerat snabbare och hårdare med gemensamma sympativarsel, påtalar han och säger samtidigt att även om arbetsgivarna använde metoderna flitigt i början av 1900-talet så var det länge sedan taktiken med sympatilockout användes av arbetsgivarsidan.

– När det begav sig använde arbetsgivarna det förhållandevis liberalt. Då tyckte vi att det var positivt. Nu har förutsättningarna på marken ändrats. Stridsrätten måste finnas kvar men nyttjas på ett ansvarsfullt sätt. Det tycker jag man gör generellt, men sympatirätten utnyttjades på ett annat sätt i avtalsrörelsen och det oroar, säger Mattias Dahl.

Arbetsvärlden: Svenskt Näringsliv: Sympatirätten bör ses över