AVTALSRÖRELSE

Kommunal varslar om strejk igen − ”Svårt att förstå deras agenda”

Kommunals ordförande Malin Ragnegård och Almegas arbetsgivarpolitiske chef Stefan Koskinen. Bild: Fredrik Sandin Carlson, Kate Gabor

Kommunal varslar Almega om strejk på hemserviceområdet. Varslet omfattar ett flertal städföretag över stora delar av landet. ”Det är väldigt destruktivt”, säger Stefan Koskinen på Almega.

På onsdagsförmiddagen la Kommunal ett strejkvarsel mot Almega. Varslet, som rör hemserviceområdet, det vill säga det så kallade RUT-området, är ett av flera varsel som LO:s största fackförbund har lagt i årets avtalsrörelse.

Stefan Koskinen är arbetsgivarpolitisk chef på Almega. Han är upprörd över att Kommunal återigen väljer att ta till konfliktvapnet i en avtalsförhandling.

− Det är beklagligt och väldigt tråkigt, säger han till TN.

− Det drabbar en jätteviktig bransch som har väldigt många instegsjobb och som ger många människor en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

”Det blir extra olyckligt med en strejk som är så obegriplig som den här.”

Varslet handlar om den så kallade låglönesatsningen i årets industriavtal.

− Låglönesatsningen är en del av industrimärket och särskilt viktig nu när många medlemmar har små eller inga ekonomiska marginaler, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård i en kommentar.

− Almega vägrar att acceptera låglönesatsningen som är en del av märket, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Men Stefan Koskinen menar att det inte stämmer.

− Vi är alltid beredda att erbjuda samma löneökningar som på den övriga arbetsmarknaden, säger han.

Erbjudit märket

I årets avtalsrörelse ligger industrins lönenormering, alltså det så kallade märket, på 7,4 procent över två år. Hittills har alla avtal i årets avtalsrörelse landat på märket. Och det är också det som Almega har erbjudit Kommunal, enligt Stefan Koskinen.

− Vi är också beredda att möta låglönesatsningen. Men en låglönesatsning innebär att det kommer att kosta mer. Då måste vi få justeringar och avräkningar tillbaka, säger han.

Vad är det för justeringar och avräkningar?

− Vi har diskuterat ett tiotal olika förslag, men samtliga har avfärdats av Kommunal.

Nyligen varslade Kommunal Visita om strejk på storköksområdet. I våras varslade förbundet Gröna Arbetsgivare om strejk på avtalsområdena Trädgårdsanläggning, Trädgårdsodling och Golfbanor. Dessutom har de också varslat om sympatiåtgärder i årets avtalsrörelse. Sammantaget innebär det att Kommunal är det fackförbund som har lagt flest varsel i år.

Vad tänker du om att Kommunal har lagt så många varsel?

− Det är svårt att förstå vilken agenda de har, säger Stefan Koskinen.

Han påminner om den ordning, eller snarare oordning, som rådde innan industriavtalet kom till 1997. Det föregicks av ett stort antal konflikter på svensk arbetsmarknad och under den tiden blev löneökningarna endast nominella, inte reella.

− Vi vill inte tillbaka till det som rådde på 70- och 80-talet när olika fackförbund överträffa andra genom att få högre löneökningar. Det blev en lönespiral som drev på inflationen.

− Jag förstår att Kommunal tycker att det är viktigt med låglönesatsningar. Vi accepterar det, men satsningen måste rymmas inom ramen på 7,4 procent, säger Stefan Koskinen.

Hur orolig är du för den här konflikten?

− Det är klart att det vore jättetråkigt ifall det skulle bli konflikt. Nu är varslet bara några timmar gammalt, så vi har inte kunnat göra en fullständig analys av konsekvenserna än.

− Det är aldrig bra med strejk. Det är väldigt destruktivt. Men det blir extra olyckligt med en strejk som är så obegriplig som den här. Vi har hela tiden varit beredda att ge Kommunal precis vad alla andra har fått, säger Stefan Koskinen.

Om varslet

Tolv arbetsgivare på 19 arbetsplatser är varslade om strejk. Kommunals varsel omfattar medlemmar som arbetar med servicearbete som utförs i hemmet exempelvis RUT-städ. Varslet innebär strejk och nyanställnings-, inhyrnings-, övertids- och mertidsblockad på ett antal arbetsplatser. Om parterna inte kommer överens bryter strejken ut den 13 oktober klockan 12.