AVTALSRÖRELSE

Hamnkonflikten kan stoppa svensk matimport – ”Det drabbar alla”

Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson i samband med att förbundet varslade om konflikt vid ett tidigare tillfälle och Transportföretagens vd Marcus Dahlsten. Bild: Adam Ihse/TT, Sören Andersson

Flera svenska hamnar hotas av strejk. Får konflikten ingen lösning innan 6 juli slår det oproportionerligt hårt mot näringslivet, varnar Transportföretagens vd Marcus Dahlsten. Bland annat drabbas Volvobolagen och Sveriges livsmedelsförsörjning. ”Det är ansvarslöst och egoistiskt”, säger han till TN.

När Hamnarbetarförbundet tidigare i veckan varslade om strejk blev det ganska snart tydligt att konflikten, om den blir verklighet, kommer att slå hårt mot svenska företag i många branscher.

− Det är ett dramatiskt varsel, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten till TN.

Det Hamnarbetarförbundet väljer att gå i konflikt om är införandet av vad de kallar en social fond för rehabilitering av behovsanställda. De vill också att inhyrda hamnarbetare ska få betald facklig introduktion med Hamnarbetarförbundet.

– Vi har två frågor som rör behovsanställdas trygghet. Dels förstärkt rehabilitering, dels att säkra facklig likabehandling, sa Eric Helgesson, vice förbundsordförande i Hamnarbetarförbundet, till TT nyligen.

Båda frågorna handlar alltså om personer som jobbar tillfälligt i hamnarna. Marcus Dahlsten menar att frågorna är små i förhållande till hur stor påverkan en konflikt kan få på företagen och samhällsekonomin.

− Löser det ut så kommer det få väldigt stora konsekvenser − väldigt fort, säger han och fortsätter:

− Det här är ett hemskt, men väldigt bra exempel på att vi behöver en proportionalitetsprincip när det handlar om strejkvarslet.

Liberalt regelverk

Han menar att det i Sverige finns ett alltför liberalt regelverk, där möjligheten till konflikt många gånger kan få betydligt större konsekvenser än vad den ursprungliga konfliktfrågan borde medge.

Två av de hamnar som är uttagna i strejk är Göteborgs roro-terminal, alltså den terminal som tar emot världens största fartyg där lastbilar kör av och på, samt Helsingborgs hamn.

− En strejk i Göteborgs roro drabbar framför allt verkstadsindustrin. Inte minst handlar det om dramatiska konsekvenser för Volvo-bolagen, säger Marcus Dahlsten.

− Helsingborg är ju den stora importhamnen för frukt och grönt, så det kommer att få stora effekter för handeln.

Innebär det att bananerna kommer att ta slut i affärerna?

− Ja, det kommer det nog att göra. Sedan har vi inte gjort någon exakt beräkning av just bananeffekterna − men konsekvenserna kommer att bli drastiska och de kommer att bli snabba på alla sätt och vis.

Hamnarbetarförbundet la sitt första varsel på tisdagen. Redan på onsdagen kom nästa varsel. Det utökade varslet handlar om strejk både hos SCA Logistics i Holmsund och på APM Terminals i Göteborgs hamn.

− De pekar ut de hamnar som har störst påverkan och där en konflikt kan göra allra störst skada för såväl företagen som samhällsekonomin. Det drabbar alla.

− Det är ansvarslöst och egoistiskt, inte minst givet det läge som Sverige befinner sig i, med skenande inflation och höga elpriser. Hamnarbetarnas agerande kommer att spä på krisen och det kommer att gå fort, säger Marcus Dahlsten.

Utöver strejkvarslen har Hamnarbetarförbundet också varslat Hallands Hamnar om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad.

− Det är nog ingen slump att det varslar de hamnar där Transportföretagens ordförande Björn Alvergrip är vd, säger Marcus Dahlsten.

Finns ett gällande avtal

I de svenska hamnarna finns redan ett gällande kollektivavtal, Hamn- och stuveriavtalet mellan Sveriges Hamnar (som är en del av Transportföretagen) och Transportarbetareförbundet. Det är förstahandsavtalet och tack vare att det finns omfattas alla hamnarbetare, oavsett vilket fackförbund de tillhör, av kollektivavtal. Även hamnarbetare som inte är fackligt anslutna omfattas av Hamn- och stuveriavtalet.

Eftersom det inte går att ha två oliklydande avtal har Sveriges Hamnar erbjudit Hamnarbetarförbundet ett så kallat andrahandsavtal, med samma lydelse som förstahandsavtalet. Efter en frivillig medling var det också ett likalydande avtal som Medlingsinstitutets medlare la fram i sin så kallade hemställan. Det valde dock Hamnarbetarförbundet att tacka nej till efter en medlingsomröstning där 68 procent av medlemmarna röstade på att gå i konflikt.

− Deras målsättning är tränga undan det förstahandsavtal som vi har med Transportarbetaförbundet, säger Marcus Dahlsten.

Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transportarbetareförbundet i början av 1970-talet och tecknade sitt första kollektivavtal först fyra år sedan, ett andrahandsavtal till Hamn- och stuveriavtalet.

− De ingick avtal med oss 2019 väl medvetna om att förutsättningen var att det var ett rent andrahandsavtal. De vet att det inte finns något annat alternativ.

De närmare 50 år som passerade innan det första kollektivavtalet tecknades präglades inte sällan av konflikter. Den senaste konflikten pågick på APM Terminals i Göteborgs hamn under 2016 och 2017. Den kostade Sverige 4,6 miljarder kronor och innebar att 140 hamnarbetare sades upp enbart i Göteborgs containerterminal, enligt Transportföretagen.

− Att de nu tillgriper konfliktvapnet igen är ett tydligt tecken på att de är på väg bort från den svenska modellen. Och att varslen kommer så tätt visar bara på att de snarare vill ha konflikt än lösningar, säger Marcus Dahlsten.

Om konfliktvarslet

Det första varslet, som gäller strejk i Göteborgs roro-terminal och Helsingborgs hamn samt övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad i Hallands Hamnar gäller 6-11 juli. Det andra varslet, som gäller strejk på SCA Logistics i Holmsund och APM Terminals (containerterminalen) i Göteborg samt övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad på SCA Logistics i Sundsval gäller 9-11 juli.

Sveriges Hamnar har varslat om en spegellockout i Göteborgs roro-terminal och Helsingborgs hamn. Den gäller från 6 juli till 11 juli. Dessutom har Sveriges Hamnar varslat om spegellockout på SCA Logistics i Holmsunt och APM Terminals i Göteborg 9-11 juli.