KOMPETENSKRISEN

Bristyrke ska inte stoppa karriärväxling

Utbildningsminister Mats Persson (L). Arkivbild. Bild: Claudio Bresciani/TT

Ekonomi (TT)

Det ska bli lättare att karriärväxla även för dem som jobbar inom bristyrken. Dagens regler kring omställningsstödet sätter stopp för det.

Nu vill regeringen på parternas initiativ skruva på lagen.

– Alla människor ska kunna göra en karriärväxling, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Omställningsstudiestödet tillkom som en del i den stora las-överenskommelsen härom året mellan fack, arbetsgivare och staten.

Det var fackens uppsida i avtalet när anställningsskyddet försämrades.

Men reglerna har kommit att tolkas så att den enskilde får nobben för att ställa om och plugga till nytt yrke med studiestöd om denne i dag jobbar i ett bristyrke.

Det har exempelvis stoppat undersköterskor från att hoppa på en ny yrkeskarriär, åtminstone med hjälp av omställningsstudiestödet.

Mats Persson träffar på onsdagen LO, PTK och Svenskt Näringsliv i frågan, men han har inte med sig några löften gentemot parternas andra krav – att skjuta till mer pengar till CSN för att hantera alla ansökningar om omställningsstudiestöd. Som det är nu hinner inte CSN med, ansökningar blir liggande.

– Det är för tidigt att säga, men jag utesluter inte mer pengar längre fram, säger Mats Persson.

Långa handläggningstider, brist på besked, och att regelverk och utbildningar inte anpassats tillräckligt för personer som jobbar har lett till frustration från olika håll.

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, var med på onsdagens möte.

– Vi ville ha svar från regeringen om vad som händer. Vi hade ett bra möte och en bra dialog om vad som är på gång och hur vi ska bli involverade. Jag ser framemot ytterligare möte under hösten. Det är viktigt att vi nu fortsätter att hålla en löpande och långsiktig dialog, säger hon.

Olle Lindström/TT