DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Så ska städbranschen bli ren

Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv. Bild: Stina Stjernqvist/TT

Städbranschen vill nu ta krafttag mot kriminella aktörer och fusk med upphandlingar. ”Lagstiftning gör det svårt att förkasta låga anbud. Därför är det viktigt med kontroll på plats och att man jobbar med uppföljning”, sa Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling, under ett seminarium.

En integrationsmotor och en bransch med låga trösklar till arbete. Men samtidigt en värld med en utbredd svart marknad och där hård prispress råder. Villkoren i städbranschen har uppmärksammats flitigt på senare tid, inte minst när det uppdagades att en efterlyst kvinna utan uppehållstillstånd hade städat i dåvarande statsminister Magdalena Anderssons hus.

I en ny reportagebok, Rent åt helvete, skildrar Elinor Torp villkoren för branschen. Hon beskriver boken som en berättelse om en arbetarrörelse som har vänt städarna ryggen och om staten som genom sitt eget bolag Samhall har bidragit till missförhållandena.

Förutom att arbetskraft exploateras kostar det staten och skattebetalarna miljoner varje år, enligt Elinor Torp.

– Problemet med städbranschen är att folk far illa. Men det är också tufft för de seriösa aktörerna, för de som vill göra rätt och betala skatter och moms, sa hon under ett seminarium arrangerat av Almega Serviceföretagen.

Lägsta bud vinner upphandling

Upphandlare spelar en nyckelroll för att se till att kraven efterföljs, underströk hon och fick medhåll av politiker, experter och representanter från arbetsmarknadens parter på plats. Tusentals människor i Sverige lever under dessa svåra omständigheter, betonade Ola Pettersson, ordförande för Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Han märker en ökad medvetenhet kring problemen, men stora utmaningar återstår.

– Sverige ligger efter nordiska grannländer och flera europeiska länder, inte minst när det gäller människohandel. Där är Sverige tyvärr riktigt dåligt, sa han.

Ola Pettersson, ordförande i Delegationen mot arbetslivskriminalitet Bild: Robin Ek/TT

Under nuvarande förutsättningar är det inte möjligt att konkurrera, menade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.

– De vita företag som jag träffar tycker att det är ett problem att de med lägsta bud vinner. Lagstiftning gör det svårt att förkasta låga anbud. Därför är det viktigt med kontroll på plats och att man jobbar med uppföljning, sa hon.

Kritiken: Samhall får 7 miljarder för att dumpa priserna

Förra året släppte Svenskt Näringsliv rapporten ”Oseriösa företag i offentlig upphandling. Fler borde göra mer”, som beskriver hur kriminella gör affärer via företag och använder sig av svarta löner, utnyttjad arbetskraft och lägre kvalitet. På så sätt kan priserna pressas och aktörerna tar hem offentliga uppdrag på bekostnad av seriösa företag.

Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Lokalvårdsföretaget Kundpartner Syd, med över 200 anställda, har valt att inte titta alls på offentlig upphandling, eftersom det inte är lönt då bara lägsta pris gäller.

– Dessutom har vi ett statligt bolag, Samhall, som får 7 miljarder för att dumpa priserna, sa Peter Rehnström, vd och delägare på Kundpartner Syd, under seminariet.

Återinför tjänstemannaansvar och ta bort sekretess mellan myndigheter, uppmanade Tomas Kolbe, ordförande för Auktorisationsnämnden på Almega Serviceföretagen.

– Det är orimligt att Konkurrensverket vet något som inte Skatteverket vet när det gäller brottslighet, sa han.