AVTALSRÖRELSE

Transportbranschen tecknar avtal – på märket

”Vi har nu nått en balanserad överenskommelse som ger oss goda förutsättningar att jobba vidare för att transportbranschen ska bli ännu mer konkurrenskraftig”, säger Marcus Dahlsten. Bild: Mostphotos, Sören Andersson

På Skärtorsdagen kom beskedet. Transportarbetareförbundet har tecknat kollektivavtal med Biltrafikens Arbetsgivareförbund, en del av Transportföretagen. Avtalet landar på industrins märke. ”Vi tar ansvar för den svenska lönemodellen i ett osäkert ekonomiskt läge”, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

− Den höga nivån i avtalet följer industrins märke och löper på två år, vilket visar att vi tar ansvar för den svenska lönemodellen i ett osäkert ekonomiskt läge, säger Transportföretagens vd Marcus Dahlsten.

– Många sektorer, branscher och företag har haft det tufft efter pandemin och står inför stora kostnadsökningar de kommande åren.

Transportarbetareförbundet valde inför årets avtalsrörelse att inte ingå i LO-samordningen, vilket har påverkat förhandlingarna. Men trots det landade alltså avtalet, som omfattar cirka 4 300 företag och 55 000 anställda, på märket, vilket var viktigt för Transportföretagen.

− Det har varit tuffa förhandlingar där båda parter har fått ge och ta. Avtalet innebär utmaningar för många företag i branschen som redan kämpar med höga omkostnader. Men vi har nu nått en balanserad överenskommelse som ger oss goda förutsättningar att jobba vidare för att transportbranschen ska bli ännu mer konkurrenskraftig, säger Marcus Dahlsten.

– I en svår tid har vi fått igenom historiskt höga löneökningar till medlemmarna i Transport, säger Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth i ett pressmeddelande.

”Transportavtalet är noga granskat och jag konstaterar att det är på märket 7,4 procent.”

Parterna har bland annat enats om en större lönedifferentiering mellan förare med olika behörigheter. Från och med nu kommer det också finnas möjligheter att utifrån en fast kompensation och utan lokal överenskommelse arbeta nattetid.

Dessutom har parterna kommit överens om att tillsammans arbeta för att motverka kriminalitet och främja konkurrensneutralitet, inte minst för att företag som tar ansvar ska kunna lyftas fram.

− Våra medlemmar betalar kollektivavtalsenliga löner, moms och skatter och det måste löna sig. Internationell konkurrens och en snabb grön omställning gör det viktigare än någonsin att seriösa företag kan stärka sin konkurrenskraft. Nu har vi ett initiativ där branschen, fack och arbetsgivare, står enade, vilket gör oss starkare i denna fråga, säger Marcus Dahlsten och fortsätter:

– Vi kommer tillsammans som parter titta över hur vi kan verka för att lyfta fram de företag som sköter sig och följer regelverk och hur detta ska kunna synliggöras för till exempel transportköpare.

Har räknat noga

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl välkomnar beskedet.

− Ytterligare ett omfattande avtal är nu plats. Transportavtalet är noga granskat och jag konstaterar att det är på märket 7,4 procent, säger han.

– Trots ytterst svåra förutsättningar så tar arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, på ett handfast och konkret sätt ansvar för Sverige och svensk ekonomi. Det märke som industrin satt följs vilket skapar stabilitet och ger förutsägbarhet. Faktorer som i dessa osäkra tider har extra stor betydelse för att behålla företag och jobb i Sverige, säger Mattias Dahl.

I slutet av april går Hamnarbetarförbundets avtal ut. De har begärt sex-procentiga löneökningar och en sjätte semestervecka. Hur ser du på deras krav och läget inför förhandlingarna med dem?

– Nu har vi precis fått Transportavtalet på plats. Vi kommer i alla förhandlingar förhålla oss till det märke som sattes av industrin. Det kommer att gälla även i förhållande till Hamnarbetarförbundet, säger Marcus Dahlsten.