AVTALSRÖRELSE

Dahl: Viktigt att branscherna sluter upp bakom märket

"Det här visar på ett stort mått av ansvarstagande från både fack och arbetsgivare”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl om att såväl handeln som pappers- och massaindustrin nu har slutit avtal på märket. Bild: Sören Andersson

Snabbt efter att industrin kom överens om märket ramlar nu avtalen in på flera håll. Positivt, menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. ”Det här visar på ett stort mått av ansvarstagande från både fack och arbetsgivare”, säger han till TN.

Under söndagen kom fack och arbetsgivare inom två olika branscher överens om nya kollektivavtal i årets avtalsrörelse. Det handlar dels om pappers- och massaindustrin, där Industriarbetsgivarna och Pappers har enats, dels om handeln, där Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har tecknat två avtal. Alla avtal hamnade på industrins märke om 7,4 procent på två år.

− Det är positivt att se att märket som etablerades inom industrin också accepteras på arbetsmarknaden, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Förhandlingarna inom handeln har varit tuffa. Innan parterna tecknade avtal förekom mycket spekulationer om en eventuell konflikt – något som alltså nu har undvikits tack vare överenskommelsen på märket.

”Det är positivt att se att märket som etablerades inom industrin också accepteras på arbetsmarknaden.”

− Det visar på att trots mycket svåra frågor inom det avtalsområdet så har parterna, både på den fackliga sidan och på näringslivssidan, tagit ansvar och slutit upp bakom märkesmodellen. De har löst andra mellanhavanden på ett bra sätt inom förhandlingar, säger Mattias Dahl.

Han konstaterar att det var viktigt att Pappers den här gången valde att stå innanför LO-samordningen till skillnad från förra avtalsrörelsen.

− Det var väldigt viktigt, framför allt för LO, att förbunden sluter upp bakom LO-samordningen.

Trots att Pappers – och även Kommunal – valde att stå utanför LO-samordningen förra gången landade deras avtal då på märket.

I år står Transportarbetareförbundet utanför och så sent som på lördagen gick förbundet, med ordförande Tommy Wreeth i spetsen, ut och sa att de ser märket som ett golv, snarare än ett tak.

Vad tänker du om Transports inställning?

− Det är framför allt ett uttalande som får stå för Tommy Wreeth och Transportarbetareförbundet. De behöver förklara hur de menar. Varför ska just transportarbetare ha mer i löneökning än någon annan arbetsgrupp i Sverige? Vad skulle det rationella bakom det vara?

Mattias Dahl understryker att från näringslivets håll har det under Industriavtalets drygt 25 år så har alla förbund slutit upp bakom industrins normering.

− Det gäller för alla och det respekteras av alla. Sedan om fackförbund vill ha mer, så får det står för dem. Vi kommer att följa märkesnormeringen.

Avtalsrörelsen är långt ifrån över. Under året ska nästan 500 avtal tecknas inom i stort sett alla branscher i Sverige.

Hur viktigt är det att de här förhandlingarna som nu har kommit i mål gjorde det så snabbt efter att industrin tecknade sitt avtal?

− Det är viktigt och bra. Det är alltid positivt när förhandlingar kan slutföras på ett bra sätt. Sedan är ju resultatet viktigare än hastigheten. Men ingen av sidorna ska ju dra ut på det.

− Det här visar på ett stort mått av ansvarstagande från både fack och arbetsgivare.