AVTALSRÖRELSE

Spänd väntan i alla branscher på industrins löneavtal

Irene Wennemo, vd Medlingsinstitutet. Bild: Janerik Henriksson/TT

Många branscher väntar på industriavtalet som blir normgivande. ”Alla kostnadsökningar påverkar en redan pressad bransch”, säger krögaren Andrea Leijon Rundblad till Ekot.

På fredag löper kollektivavtalen ut inom industrin och nya ska komma på plats där löneökningarna ska bli nytt riktmärke för hela arbetsmarknaden.

För Andrea Leijon Rundblad som driver en lunchrestaurang i Kista blir löneökningsnivån mycket viktig.

– Alla kostnadsökningar påverkar en redan press bransch med elkostnader, räntekostnader och råvarukostnader, säger hon till Ekot.

SR: Spänd väntan på industrins löneavtal