ARBETSKRAFTSINVANDRING

Danmark underlättar arbetskraftsinvandring – ”Sverige bör ta efter”

Danmarks statsminister Mette Frederiksen Bild: Bo Amstrup

Danmark lättar upp reglerna kring arbetskraftsinvandring. Ett välkommet besked, inte minst för näringslivet. ”Det skulle vara en stötesten för Danmarks gröna omställning om reglerna inte förenklades”, säger Dansk Industris Lars Sandahl Sørensen. Nu vill svenska arbetsgivare att Sverige gör detsamma.

Danmark förenklar möjligheterna att rekrytera arbetskraftsinvandrare. Det fattade det danska Folketinget beslut om i förra veckan.

Danmark har under lång tid haft såväl lönegolv som arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandrare. Problematiskt, menade företrädare för danska arbetsgivare och konstaterade att reglerna ställde till det inte bara för företagen, utan för dansk ekonomi i stort.

– Tillväxten är lägre än den kunde ha varit på grund av de här reglerna, sa Erik E Simonsen, vicedirektör på Dansk Arbejdsgiverforening, till TN förra sommaren.

Almegas chefsekonom konstaterar att den åtstramning som Danmark gjorde 2017 och som bland annat innebar ett högt lönegolv, 448 000 danska kronor om året, hade som mål att begränsa arbetskraftsinvandringen till enbart högutbildad arbetskraft i kvalificerade yrken.

"Arbetskraftsinvandring behövs inte bara i högkvalificerade branscher som IT och teknik. Behoven är minst lika stora inom bygg, hantverk och en rad viktiga tjänstebranscher”, säger Patrick Joyce.

– Resultatet har inte alls blivit bra. Trots en rekordlåg arbetslöshet i Danmark och stor brist på arbetskraft inom bland annat industri och bygg, besöksnäring och vård har danska arbetsgivare inte kunnat rekrytera personer utifrån. Bristen på kompetens har begränsat ekonomin avsevärt, säger han.

”Sverige borde dra lärdom av det danska exemplet.”

Men nu ska det alltså bli ändring. När Folketinget nu har fattat sitt beslut går det undan. Redan den 1 april införs ändringarna, som bland annat handlar om sänkt inkomstkrav och att fler företag ska få snabbspår. Ett välkommet besked, menar det danska näringslivet.

– Hatten av till politikerna som nu tar många steg för att underlätta tillgången till internationell arbetskraft, säger Dansk Industris administrative direktör Lars Sandahl Sørensen i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Utländsk arbetskraft har i många år stått för tillväxten på den danska arbetsmarknaden och en mycket stor del av Danmarks ekonomiska tillväxt. Jag hävdar att det skulle vara en stötesten för Danmarks gröna omställning om reglerna inte förenklades.

Patrick Joyce stämmer in i hyllningskören.

– Det är glädjande att den danska regeringen inser att man valt fel väg och nu byter riktning, säger han.

Lönegolvet sänks till 375 000 danska kronor om året. Eftersom vissa pensionsavsättningar som i Sverige ingår arbetsgivaravgifterna räknas in i den danska lönen motsvarar detta ett lönegolv på 26 000 danska kronor i månaden.

– Det innebär att möjligheten att rekrytera yrkesutbildad arbetskraft till en rad viktiga bristyrken är större nu, säger Patrick Joyce.

Ett viktigt besked

Beskedet från Danmark är viktigt, menar Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv. Hon har länge påtalat de problem som kan uppstå när svenska företag får det betydligt svårare att anställa från tredje land.

– Sverige borde dra lärdom av det danska exemplet, säger hon.

”Jag befarar att vi kommer få se en liknande utveckling som i Danmark. Det vore bättre att i stället underlätta för de företag som behöver anställa från tredje land”, säger Amelie Berg. Bild: Stefan Tell

Hon får medhåll från Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten som tycker att Folketingets beslut är mycket positivt för Danmark.

– Sverige bör ta efter, säger han.

Amelie Berg menar att danskarna har lärt sig av sina misstag med att ha alltför begränsande regler. Men nu river alltså Folketinget upp de reglerna.

– Till skillnad från danskarna är nu Sverige på väg in i ett tuffare regelverk, säger hon och tror att företagen i Sverige riskerar att möta liknande problem som det danska näringslivet.

– Jag befarar att vi kommer att få se en liknande utveckling som i Danmark. Det vore bättre att i stället underlätta för de företag som behöver anställa från tredje land, säger Amelie Berg.

Patrick Joyce menar att regeringen borde lära sig av det danska misstaget och inte höja lönegolvet.

– Arbetskraftsinvandring behövs inte bara i högkvalificerade branscher som IT och teknik. Behoven är minst lika stora inom bygg, hantverk och en rad viktiga tjänstebranscher, säger han.

Per Hidesten håller med och poängterar att det som nu händer i Sverige skapar hinder.

– Regeringen borde över huvud taget inte blanda sig i arbetsmarknadsmodellen. Det är upp till företagen att rekrytera den kompetens de behöver. Regeringen borde i stället arbeta för att göra Sverige attraktivt, säger han.

Nödvändigt för grön omställning

Han menar att den gröna omställningen hänger på att företagen har tillgång till arbetskraft och rätt kompetens. Inte minst gäller det i norra Sverige, där det finns ett stort kompetensunderskott. Där behövs 25 000 nya medarbetare inom industrin de närmaste åren.

"Vi kommer att tappa i konkurrenskraft och den gröna omställningen kommer att stanna av. Dessutom kommer jobb att gå förlorade då företag väljer att etablera sig i andra länder”, befarar Per Hidesten, som vill att Sverige inte ska strama åt arbetskraftsinvandringen ytterligare. Bild: Sören Andersson

– En person inom industrin medför att ytterligare 1,2 jobb eller i detta fall sammanlagt 30 000 ytterligare jobb skapas i andra branscher. Fullföljs industrisatsningarna enligt planerna, skapar det en sysselsättningsökning på sammanlagt 55 000 personer i industrins värdekedja, säger Per Hidesten.

”Regeringen borde över huvud taget inte blanda sig i arbetsmarknadsmodellen.”

Men i och med de åtstramningar som nu är på förslag riskerar Sverige istället att halka efter, menar han.

– Vi kommer att tappa i konkurrenskraft och den gröna omställningen kommer att stanna av. Dessutom kommer jobb att gå förlorade då företag väljer att etablera sig i andra länder, säger Per Hidesten.