KOMPETENSKRISEN

Flydde från Burundi – nu bygger han batterier i Skellefteå

Severin Hakizimana fick jobb direkt som automationsoperatör på Nortvolt efter att ha kommit i kontakt med rekryteringsarbetet inom Relocate. Bild: Patrick Degerman

Landets lägsta arbetslöshet och en arbetsmarknad som skriker efter medarbetare till alla branscher. Den gröna industrirevolutionen i norra Sverige lockar människor från hela världen. Severin Hakizimana från Burundi tillhör de som numera bor och arbetar i Skellefteå. ”Här får jag chansen att vara med och bidra till ett bättre klimat”, säger han.

Fler människor bör flytta till Norrland. Det konstateras i ”Rapport från samordnaren för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten” – ett regeringsuppdrag. Samordnaren pekar på pågående och planerade investeringar i just Västerbotten och Norrbotten som nu har sprängt 1000-miljadersvallen. Det är de gröna näringarna och omställningen till en mer hållbar produktion inom industrin som driver på.

Men att det behövs fler människor i norra Sverige är ingen nyhet för de som arbetar med rekrytering till en arbetsmarknad som skriker efter medarbetare till snart sagt alla branscher, från industri till vårdyrken.

– Vi behöver drygt 4 000 inflyttande hit till Skellefteå. Varje år fram till 2030, säger Helena Renström, marknadschef i Skellefteå kommun till TN.

”Vi behöver drygt 4 000 inflyttande hit till Skellefteå. Varje år fram till 2030”, säger Helena Renström. Bild: Jonas Westling

Framtidsarbetet startade i Skellefteå redan för tio år sedan. Då antogs en strategi för att växa och göra Skellefteå mer känt och i den medföljande investeringsplanen fanns alla delar med för att förbereda den anstormning som det då trots allt inte gick att ana skulle komma. Då antogs en strategi för att växa och göra Skellefteå mer känt och i den medföljande investeringsplanen fanns alla delar med för att förbereda den anstormning som det då trots allt inte gick att ana skulle komma.

”Faktum är att vi inte har en enda bransch där det inte råder brist på medarbetare.”

– Vi satsade på bostäder, kommunikationer, näringslivet, skolan och omsorgen, allt skulle vara förberett. Det satsningen och att det fanns en väl grundad ambition att växa, var i mångt och mycket det som gjorde att Northvolt valde att lägga den nya batterifabriken här, fortsätter Helena Renström.

Efter det har behovet accelererat de senaste åren, främst tack vare etableringen av Nortvolts batterifabrik. Bara den ska sysselsätta 4 000 personer när den står klar.

Hakade på kampanj

En av dem som har uppmärksammat möjligheterna och även anammat en av de många rekryteringskampanjer som vill visa att en flytt till Skellefteå är möjlig och genomförbar, är Severin Hakizimana. Han och hans familj kommer ursprungligen från Burundi i Afrika och lyckades via strapatser i Zambia ta sig till Sverige 2019.

Första anhalten var Kärrtorp i Stockholm och det var där som Severin Hakizimana dels hörde talas om behovet av arbetskraft i Skellefteå, dels kom i kontakt med Relocate. Det är ett projekt, delfinansierat av Europeiska Socialfonden och med Northvolt, Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten som projektägare. Syftet är att utveckla och testa metoder för att underlätta för dem som vill flytta till Skellefteå för att jobba, bo och leva. Målsättningen är en långsiktigt, hållbar kompetensförflyttning från andra regioner i Sverige till Skellefteå – något som kommer att gynna den svenska arbetsmarknaden som helhet. Fokus för arbetet är människor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Genom ett matchningsförfarande antogs Severin Hakizimana till en VUX-utbildning till automationsoperatör som Northvolt har tagit initiativ till. I slutet av oktober i år, efter fem månaders utbildning, var både examen och anställningen på Northvolt i hamn.

– Det känns spännande att börja på ett stort företag, säger Severin Hakizimana.

Han hade inte några problem med tanken på att flytta till norra Sverige. Även hustrun, Antoinette, utbildad undersköterska, fick snabbt jobb i Burträsk, strax utanför Skellefteå där familjen nu bor.

Ett nytt liv i Norr. Familjen Hakizimana kommer ursprungligen från Burundi men har nu etablerat sig i Skellefteå tak var Northvolt och den gröna industrirevolution som pågår där. Bild: Patrick Degerman

Det tog alltså inte mer än ett knappt halvår innan alla bitar hade fallit på plats med arbete och möjlighet att börja etablera sig och bygga upp ett nytt liv. Severin Hakizimana har dessutom hamnat på precis rätt arbetsplats.

– Här på Northvolt får jag chansen att vara med och bidra till ett bättre klimat, säger han.

Motorn i näringslivet

Batterifabriken är i dagsläget är den stora motorn i näringslivets, och för den delen hela stadens, utveckling, men den har i sin tur gjort att det behöver rekryteras till snart sagt alla jobb i alla branscher. De återkommande rekryteringskampanjerna görs därför brett och i nära samarbete med företagen.

– Nyligen genomförde vi en kampanj på Skansen i Stockholm där 22 företag från Skellefteå deltog. Näringslivet finns hela tiden med i vårt arbete eftersom vi behöver människor till serviceyrken, transportnäringen, skolan, omsorgen, besöksnäringen, säger Helena Renström och fortsätter:

– Faktum är att vi inte har en enda bransch där det inte råder brist på medarbetare.

Det leder till att olika kampanjer riktas allt längre bort från norra delen av landet, till södra Sverige och utomlands. En nyligen internationellt genomförd digital kampanj gav 30 miljoner visningar. Det är de gröna näringarna som skapar det stora intresset. Det visar flera mätningar som har gjorts i samband med olika rekryteringskampanjer.

– Det är vi i den här delen av världen som är med och driver den gröna omställningen, konstaterar Helena Renström.

Det stora rekryteringsbehovet ger möjlighet för människor att inte bara komma in på arbetsmarknaden, utan också göra karriärval som inte har varit aktuella tidigare. Severin Hakizimana hade ingen tidigare erfarenhet av att arbeta inom industrin eller i ett tekniskt yrke. Det hade inte heller Sofia Waad som kom i kontakt med Relocate via Arbetsförmedlingen i Höör. Hon hade varit arbetslös i närmare tre år och såg en möjlighet att bryta den situationen genom att flytta till Skellefteå, utbilda sig och få jobb direkt.

– Jag tänkte: varför inte? När jag fick veta att jag hade blivit antagen kändes det snabbt okej att flytta. Utbildningen var jättebra, lärarna gav bra stöttning och kunde förklara om det var något man inte förstod, säger hon i en intervju på Skellefteå kommuns webbplats.

Sofia Waad bytte Skåne mot Skellefteå och arbetslöshet mot ett jobb på Northvolt, ett beslut hon inte ångrar. Bild: Patrick Degerman

Även Sofia Waad arbetar nu som automationsoperatör efter de fem månaders utbildning som VUX genomför på Campus Skellefteå där teori och praktik varvas. Målsättningen är att tidigare utbildningsbakgrund inte ska spela någon roll. Utbildningen är öppen för alla under förutsättningar att personen behärskar engelska. Väl antagen är sedan möjligheterna till jobb stora. Sofia Waad tog examen på en fredag i oktober och måndagen därpå gjorde hon sin första dag på Northvolt.

– Jag tänkte: Wow, nu går det fort! Men allt har funkat jättebra och jag trivs väldigt bra med jobbet, säger hon.