FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Högt intresse för omställningsstudiestödet

Pia Olsson är ordförande för Yrkeshögskoleförbundet.

Det nya omställningsstudiestödet kan leda till att fler väljer att studera på yrkeshögskolan, tror Yrkehögskoleförbundetsordförande Pia Olsson, enligt ett pressmeddelande från MYH.

Intresset för att söka det nya omställningsstudiestödet har varit mycket högt. Det tar Myndigheten för Yrkeshögskolan fasta på.

− Reformen skapar nya och goda möjligheter för individer som är i behov av omställning. Yrkeshögskolan är redan idag bra på att fånga upp den här målgruppen och vi jobbar på att ytterligare förtydliga vad yrkeshögskolan har att erbjuda, säger Myndigheten för yrkeshögskolans kommunikationschef Jenny Sörby i ett pressmeddelande.

Hon får medhåll från Yrkeshögskoleförbundets ordförande Pia Olsson, som samtidigt menar att det är viktigt att de som väljer att vidareutbilda sig mitt i livet gör det till bristyrken.

− Jag är övertygad om att det nya stödet bidrar till att det blir fler sökande till yrkeshögskolan, men jag skulle också vilja se att omställningsorganisationerna bidrar aktivt till att uppmuntra individerna att söka till utbildningar som efterfrågas av arbetslivet, säger Pia Olsson.

Pressmeddelande: Det nya omställningsstudiestödet kan få fler att söka till yrkeshögskolan