REGELKRÅNGLET

Efter kritikstormen: Arbetsmiljöverket tvingas backa från nya regelkravet

Bild: Naina Helén Jåma/TT

Kritiken från bland andra Svenskt Näringsliv gav effekt. Arbetsmiljöverket backar från kraven om att värmepannor i landet ska ha certifierad personal senast den 1 december i år. Men det är ännu bara en halv seger. Arbetsmiljöverket dröjer med informationen till företagen om ändringarna.

Senast den 1 december i år måste alla verksamheter som har en värmepanna installerad, kunna visa upp en certifiering, alltså ett intyg på att de kan hantera den. Alldeles oavsett om de redan haft pannan i åratal och har skött den utan incidenter.

Den pålagan från Arbetsmiljöverket har orsakat ett ramaskri bland företag, organisationer och parterna på arbetsmarknaden. Det har Tidningen Näringslivet rapporterat om tidigare.

Stormen av kritik har nu gett effekt efter att Svenskt Näringsliv och LO gemensamt uppvaktat både Arbetsmiljöverket och regeringen. Vid ett möte där parterna deltog meddelade Arbetsmiljöverket att de nu kommer att se över reglerna samt skjuta fram ikraftträdandet.

– Det krävdes alltså kontakter med regeringen för att Arbetsmiljöverket skulle reagera. Fram till dess hade de varit helt ointresserade av att lyssna på parternas kritik, säger Anna Bergsten, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

Anna Bergsten, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

I sak är det ingen som ifrågasätter ambitionen att hålla en god säkerhetsnivå kring trycksatta anordningar. Här är det dock första gången inom arbetsmiljöområdet som rimliga kunskapskrav förbytts till krav på certifiering på individnivå. Det är en av anledningarna till att även LO reagerat eftersom ett antal medlemmar blivit varslade om uppsägning sedan de inte kunnat möta certifieringskravet. Kritikerna menar att det än en gång visar att den konsekvensutredning som Arbetsmiljöverket gjort inte håller måtten.

Men riktigt så enkelt visade det sig inte vara.

Tydlig information till alla berörda verksamheter om att reglerna både ska ses över och att ikraftträdandet skjuts fram, har inte gått ut från Arbetsmiljöverket. Tvärtom förhalar Arbetsmiljöverket den information som både Svenskt Näringsliv och LO menar att det brådskar med. Nyligen skrev parterna därför ett brev till Arbetsmiljöverket och påpekade vikten av skyndsam kommunikation gällande de nya förutsättningarna.

– Visst kan vi ha förståelse för att det tar tid att ändra ett redan fattat beslut, men det ska inte behöva ta en månad för alla berörda företag att få denna information. Såväl kommunikation som bemötande och hantering från Arbetsmiljöverket i den här frågan har under hela processen varit under all kritik, säger Anna Bergsten.