KOMPETENSKRISEN

Så får hans app nyanlända i jobb

Bild: Lingio

100 000 har lärt sig svenska via Lingio, appen som ska revolutionera integrationen. Men brist på teknisk kompetens i Sverige hotar framgången. ”Det viktigt att vi får hit folk så att de bor och betalar skatt här istället för att jobba på distans från sina hemländer”, säger grundaren Yashar Moradbakhti.

De tidigare kollegorna Morten Diesen, Yashar Moradbakhti och Per-Olov Jernberg kom på idén till Lingio under flyktingkrisen 2015. Grundarna med bakgrund från Spotify, EA Games och MTG bestämde sig för att ta fram en app som riktar sig till nyanlända som vill lära sig det svenska språket.

– Vi ville hjälpa till med integrationen och såg att språket är nyckeln till att få ett arbete. Vi satte oss ned och tog fram vår första app, säger Yashar Moradbakhti, som är vd och grundare.

Under två år drev de appen som ett volontärprojekt på kvällar och helger.

– Sedan bestämde vi oss för att titta på affären. Vi ville stötta samhället och driva företag samtidigt.

Användarnas profil har förändrats något under resans gång.

– I början var det flyktingar som precis kommit hit från Syrien som använde appen. Nu är de flesta av användarna på väg in på arbetsmarknaden och det är arbetsgivarna som betalar för tjänsten för att deras anställda ska kunna ta till sig annan kompetensutveckling när de lärt sig branschspråket, säger Yashar Moradbakhti.

Yrkesfolk bidrar till utvecklingen

Bland Lingios kunder finns allt från företag och kommuner till fackförbund och branschorganisationer.

– De stora branschorganisationerna har även varit med och tagit fram våra kurser så att de passar för respektive område. Så när vi har en språkkurs för personer inom äldreomsorgen till exempel så har undersköterskor varit med och tagit fram utbildningen.

Yashar Moradbakhti menar att språket är den viktigaste nyckeln till ett arbete och att SFI, Svenska för invandrare, inte räcker.

Det är Candy Crush för språkinlärning.

– Arbetsgivarna vill få in folk som kan språket från dag ett. Om man har fått SFI är det en väldigt generell svenska. Yrkessvenskan är mycket mer relevant och effektiv. Jag fick nyligen höra från en kommun som använder vår app att de får ut folk i praktik mycket snabbare när arbetsgivarna vet att de lär sig yrkesspråket.

Utbildningen görs digitalt med hjälp av både språklärare och AI.

– Vi kommer från techbranschen och har från början jobbat helt digitalt. Vi har velat bygga en produkt som är superenkel att använda. Det är Candy Crush för språkinlärning.

Med hjälp av en algoritm får användaren lära sig korrekta uttal.

– Man kan öva på att uttala svåra ord med en AI-algoritm som vi har tagit fram. Vi är alla tre technördar och gillar avancerad teknik som hjälper användarna.

Vill lösa samhällsproblem

100 000 personer har utbildats via appen sedan starten 2015.

Med Lingio hoppas Yashar Moradbakhti på att lösa flera stora samhällsproblem.

– Inom äldreomsorgen beräknar man att det saknas 150 000 anställda under de kommande tio åren. Samtidigt ser vi att arbetslösheten bland invandrade kvinnor ligger på 22 procent, jämfört med fyra procent för infödda kvinnor. Skillnaden är enorm. Men det är inom vård och omsorg som många av invandrarkvinnorna får jobb.

Här kan Lingio göra skillnad.

– Löser man språkproblematiken löser man några väldigt stora samhällsproblem. Vi får ned arbetslösheten, ökar jämställdheten och hittar personal som kan ta hand om våra äldre. Det är en stor samhällsinsats, säger Yashar Moradbakhti.

Sverige måste få in arbetskraft här för att kunna konkurrera globalt.

Lingio är just nu i stort behov av fler programmerare, men kompetensbristen gör det svårt att rekrytera.

– Jag sitter i styrelsen för branschorganisationen TechSverige, som har slagit fast att det till 2024 saknas 70 000 personer inom IT-sektorn. Det är väldigt mycket folk. Sverige måste få in arbetskraft här för att kunna konkurrera globalt, säger Yashar Moradbakhti.

För mindre aktörer blir det svårt att konkurrera om de få personer med rätt kompetens som finns.

– Vi slåss om talangen med de stora teknikbolagen. Vi kan inte locka med samma muskler som de kan, därför måste vi söka oss utomlands.

På sistone har det kommit flera politiska förslag som skulle minska arbetskraftsinvandringen. Yashar Moradbakhti skulle istället vilja se en förenkling av systemet för att matcha arbetskraft med arbetstillfällen.

– I första hand ska vi anställa kompetent IT-personal i Sverige och fortsätta att utbilda ännu fler. Men om vi saknar den rätta kompetensen och utbildningen inte har hunnit ikapp i Sverige, då är det viktigt att vi får hit folk så att de bor och betalar skatt här istället för att jobba på distans från sina hemländer. I dessa specifika fall är det bra om man gör det enklare att komma hit, inte svårare.

Han hoppas på att politiken ska lyssna på företagen i de här frågorna.

– Företagen är motorn i ekonomin. Politiken måste göra det enkelt för dem att vara framgångsrika. Om politiken är lyhörd för vad som behövs på arbetsmarknaden och hittar lösningar på kompetensbristen så är det bra för Sverige.

– Företag skapar jobb som drar in pengar till samhället. Sedan ska man såklart alltid värna om den svenska modellen och arbetarnas rättigheter. Lyckas vi med det kommer vi att stärka Sveriges framtida välfärd, säger Yashar Moradbakhti.