DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Varför ska glesbygdens små friskolor slås ut?”

STOCKHOLM 20120503KU-utfrågning av före detta försvarsminister Sten Tolgfors om ministerns styrning av Försvarsmakten.Foto Jonas Ekströmer / SCANPIX kod 10030 Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Förslaget om lägre kommunal skolpeng kommer att sänka många små föräldra­drivna skolor på landsbygden, skriver Sten Tolgfors på SvD Debatt.

Skolpengen för barn i mindre friskolor på landsbygden ska sänkas. Det är konsekvensen om förslagen från utredningen ”En mer likvärdig skola” förverkligas. Sänks skolpengen kommer det slå ut många av landets landsbygds­friskolor, menar Sten Tolgors, skoltalesman för Moderaterna.

”Utan skola skulle många bygder avfolkas. Den inflyttning av unga familjer som sker i levande landsbygd skulle upphöra. I stället skulle flyttlassen börja gå. Det är därför många föräldrar och bygder med egna arbets­insatser skapar förutsättningar för att bygdens skola ska finnas kvar. Skolan används som bas för hela bygdens föreningsliv och utveckling”, skriver Sten Tolgfors i SvD.

”Varför ska glesbygdens små friskolor slås ut?”