DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Vad exemplet Realgymnasiet förklarar

Realgymnasiets sätt att arrangera tillgång till hästar förklarar en del om hur marknaden fungerar, skriver Fredrik Segerfeld på Almega, i en SvD-ledare.

På en marknad uppstår det en kortsiktig fördel när en entreprenör upptäcker ett nytt och effektivare sätt att organisera en verksamhet. Innovationen leder till att entreprenören har lägre kostnader och därmed får en större marknadsandel.

Det viktiga är dock att denna fördel är tillfällig. För ganska snart anpassar sig konkurrenterna och organiserar sin verksamhet på ett liknande sätt så att de blir lika effektiva och förutsättningar för att ta ut höga vinster försvinner, skriver Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på tjänsteföretagen Almega, i SvD.

Vad exemplet Realgymnasiet förklarar