DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Friskolorna: Sverige ska vara topp fem i Pisa 2030

Bild: Roald, Berit

I år är det 30 år sedan friskolesystemet infördes i Sverige. På Dagens Samhälles debattsida föreslår friskoleföreträdare hur man kan stärka systemet och återföra Sverige till topp fem i Pisa.

"Sveriges skolutveckling måste vändas och svensk skola måste återfå självförtroendet", skriver Sofia Larsen från Friskolornas Riksförbund och Almegas Stefan Koskinen. Det följs av en rad förslag på hur man kan förstärka systemet.

Ett är att införa egna oberoende kunskapsmätningar i skolsystemet som kan mäta kunskapen hos elever över tid och fungera som verktyg för reformer.

Ett annat är att kvalitetssäkra betygssystemet. Det ska undvika snedvridningen av den genomsnittliga elevens prestationsnivå vilket i sin tur påverkar den enskilde elevens betyg.

Vidare behövs en parlamentarisk utredning om ett transparent ersättningssystem för skolor, en kraftsamling kring lärarutbildningen och att låta friskolor ta ett större ansvar i utsatta områden.

"Vi inom friskolorna har skaffat oss erfarenheter att bedriva skolor av hög kvalitet. Vi har mycket att bidra med i den svenska skolans fortsatta utveckling", avslutar debattförfattarna.

Dagens Samhälle Debatt: Friskolorna: Sverige ska vara topp fem i Pisa 2030