KÄRNKRAFTENS FRAMTID

”Farligt att Kina äger svenska vindkraftverk”

Att köpa upp viktig infrastruktur är en del i Kinas strategi för att tillskansa sig ekonomisk och militär makt, skriver Karin Pihl i en GP-ledare.

Energi kan spela en avgörande roll i konflikter. Medan vi i Sverige betraktar Lukasjenkos hot lite på avstånd håller vi samtidigt på att försätta oss i en liknande situation. Fast det är inte Ryssland eller Belarus som är hotet, utan Kina.

Kinesiska företag äger nämligen en stor andel av svensk vindkraftsproduktion. Den kinesiska staten gör ingenting som inte gynnar det egna landets ekonomiska och militära makt. Kina köper hamnar, järnvägar, kolkraftverk och flygplatser runt om i världen, menar Karin Pihl och skriver:

”Det ger landet en enorm chans till påtryckningar. Men också till att inhämta känslig information...Kina har i dag så pass stort inflytande att det kan bli svårt för den svenska staten att agera snabbt om kineserna beslutar sig för att använda sitt ägarskap till Sveriges nackdel”.

Karin Pihl: Farligt att Kina äger svenska vindkraftverk