KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Här är hetaste platsen för ny svensk kärnkraft

Bild från 2015 när anläggningen i Studsvik började rivas försiktigt. Bild: Anders Wiklund/TT

En liten sörmländsk ort har seglat upp som den hetaste kandidaten för ny svensk kärnkraft. ”Det finns goda förutsättningar att bygga kommersiell kärnkraft i Studsvik”, säger John Ahlberg, strategichef på Kärnfull Next, till TN.

Studsvik vid Östersjökusten utanför Nyköping är en klassisk plats för den svenska kärnkraftsindustrin. Studsvik startades 1947 som AB Atomenergi och var då ett statligt initiativ. Bakgrunden till satsningen var att Studsvik genom kärnteknisk forskning och utveckling skulle fungera som ett stöd till planerna på att bygga svenska kärnkraftverk. Här byggdes reaktorer som aldrig producerade elektricitet för kommersiellt bruk utan enbart användes i forskningssyfte.

Förknippas återigen med ny svensk kärnkraft

I början av 2000-talet klev den svenska staten ur som ägare och Studsvik AB är sedan dess helt och hållet ett börsbolag. Trots att reaktorerna stängdes ner 2005 har bolaget fortsatt med sin forskningsverksamhet men nu hämtas materialet från svenska kärnkraftverk eller internationella kunder.

Camilla Hoflund, vd Studsvik AB. /Pressbild

Nu förknippas namnet Studsvik återigen med satsning på ny svensk kärnkraft. Flera företag är nämligen intresserade av att bygga kärnkraftverk på bolagets mark. Studsvik AB kommer inte att bli ett eget kärnkraftverk utan det handlar om att upplåta marken intill bolagets övriga verksamhet.

– Vår naturliga roll är att fungera som ett nationellt och internationellt forsknings- och kompetenscentrum och vi jobbar för att underlätta etableringarna. Det kan få plats en eller två fullstora kärnreaktorer eller två-tre små modulära reaktorer här. Det känns positivt att det idag finns ett helt annat intresse för kärnkraft och det är ett stort steg framåt bara att det pågår förstudier, säger Camilla Hoflund, vd Studsvik AB, till TN.

Intressant plats för SMR

Ett av företagen som genomfört en förstudie för Studsvik är Kärnfull Next som vill bygga små modulära reaktorer, SMR. Platsen bedöms som klart intressant trots vissa tekniska utmaningar.

– Det finns goda förutsättningar att bygga kommersiell kärnkraft i Studsvik. Vi ser generellt positivt på Nyköpings kommun som är lokalpolitisk stabil med S- och M-styre sedan många år, den lokala acceptansen hos invånarna för kärnkraft är mycket hög och det är en av de viktigaste faktorerna vid nyetableringar, säger John Ahlberg, strategichef på Kärnfull Next.

John Ahlberg, strategichef på Kärnfull Next. /Pressbild

Ett annat bolag är Blykalla som förra året meddelade planer på att massproducera SMR-reaktorer och då skulle första steget bli att bygga en forskningsreaktor i Studsvik, eftersom alla nödvändiga tillstånd redan finns för platsen. Blykalla uppger för SVT att forskningsreaktorn kan stå klar 2028 och de första kommersiella reaktorerna kan kopplas till elnätet 2030.

Förstudie dedikerad till kärnkraft

Den finländska energijätten Fortum är ett tredje bolag som tittar på Studsvik. Bolaget äger eller är delägare i flera kärnkraftverk i Finland. I Sverige är Fortum minoritetsägare i Forsmark med sina tre reaktorer och i Oskarshamn med en reaktor.

– Vi håller på med en förstudie i Studsvik dedikerad till ny kärnkraft. Det handlar om allt från reda ut vilka förutsättningar som finns för kylning av reaktorer, geologiska förhållanden i marken, hur det ser ut med infrastruktur som elnätsanslutning och vägnät till att göra en rad andra avväganden. Detta är en del av en övergripande förstudie för ny kärnkraft i Sverige och Finland, säger Jesper Marklund, ansvarig för ny kärnkraft vid Fortum Sverige, till TN.

Jesper Marklund, ansvarig för ny kärnkraft vid Fortum Sverige. /Pressbild

Studsvik AB bedriver avancerad högteknologisk forskning kring kärnkraftsbränsle och kunderna är kärnkraftsproducenter, bränsletillverkare och myndigheter över hela världen, däribland i tunga industrinationer som USA, Kina, Frankrike, Japan. Sydkorea och Storbritannien. Camilla Hoflund uppger att Sverige en gång i tiden var en ledande kärnkraftsnation och återigen borde inta en central roll i utvecklingen.

– Även om det inte finns något statligt inflytande kvar i Studsvik efterlyser vi att politiken visar en riktning och satsar på att samla den nationella kompetensen, där Studsvik kan vara ett nav. Det är dags att komma igång snart med tanke på konkurrensen när många länder nu bygger upp nya kärnkraftsprogram. Vi hoppas att politikerna börjar ta konkreta beslut om satsningar på svensk kärnkraft inom 1–2 år. Det finns många utmaningar att hantera, inte minst när det gäller kompetensförsörjningen och finansieringen, säger hon.

Finansieringen viktig för intressenterna

Regeringen har tillsatt flera utredningar som ska underlätta nyetableringarna. En utredning som är av extra stort intresse och som ska vara klar i augusti gäller hur staten kan stötta ny kärnkraft finansiellt.

– Det handlar om stora satsningar och därför behövs statliga garantier. För många aktörer är det avgörande att det finns en långsiktig hållbar inriktning och stöd innan vi vågar investera. Alla väntar på att utredningen ska ge klara besked, säger Camilla Hoflund.

Fortum poängterar att staten alltid spelar en roll för etableringar av ny kärnkraft oavsett var i världen det sker.

– Kärnkraft är en oerhört långsiktig investering. Vi talar om en tidshorisont upp emot 100 år med byggtid, drifttid och så småningom avveckling av reaktorer. Men den elmarknad vi har idag är kortsiktig och vi behöver ett mer långsiktigt incitament för att ny storskalig elproduktion som kärnkraft ska komma på plats. Vi välkomnar de utredningar som görs om finansiering och tillståndsprocesser så att vi vet vilka förutsättningarna är för att få tillstånd ny kärnkraft i Sverige. Det gäller även andra fossilfria kraftslag som vi kommer att behöva för elektrifieringen, säger Jesper Marklund till TN.