DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: Skolan behöver förutsättningar för långsiktighet

Sluta använda skolan för dagspolitiska utspel, skriver Amanda Hurst, skolchef på stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, på Di Debatt.

Just nu pågår en valrörelse där politiker turnerar runt och pratar om vikten av att kunna rekrytera skickliga och engagerade lärare. Samtidigt har regeringen lagt förslag om att sänka elevpengen för friskolor med 8–10 procent för att kompensera kommunala skolor.

”Jag blir uppriktigt förtvivlad när jag ser hur politiken hanterar skolan och hur oförenligt detta är med ambitionen att bedriva en komplex och långsiktig verksamhet”, skriver Amanda Hurst på Di Debatt.

Debatt: Skolan behöver förutsättningar för långsiktighet