DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Debatt: Svensk matproduktion hotas av miljöprövningen

LRF:s förbundsordförande Palle Borgström. Bild: Henrik Montgomery/TT

Alla tillståndspliktiga företag riskerar att försättas i samma situation som Cementa. Miljöprövningen måste därmed förändras, skriver Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas riksförbund (LRF), på Di debatt.

Svensk matproduktion hotas allvarligt av problematiken kring tillståndsprocessen. Cementas situation har tydliggjort att processen måste förändras för att samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta att fungera och utvecklas, skriver Palle Borgström.

Han lägger vikt vid att till skillnad från gruv- och stålindustrin drivs 91 procent av alla lantbruk i enskild firma. Enskilda personer har inte samma möjlighet att få tag i resurserna som krävs för att genomföra en miljöprövningsprocess. Detta är bara en anledning till varför miljöprövningen måste förändras.

”LRF anser att miljöprövningsprocessen i livsmedelskedjan måste förenklas och effektiviseras. Idag fungerar den som bromskloss för ökad matproduktion. Det är hög tid att regeringen går från ord till handling”, skriver Palle Borgström.

Di: ”En genomsnittlig lantbrukare måste redan från grunden förhålla sig till 674 olika regler”