DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Fler än någonsin väljer att plugga i en friskola”

Bild: Pontus Lundahl/TT

Nära 80 000 medarbetare och cirka 400 000 barn och elever har valt fristående skolor vilket är fler än någon gång tidigare, skriver företrädare för Friskolornas riksförbund och Almega tjänsteföretagen på Aftonbladets debattsida.

Debattörerna konstaterar att det finns flera orsaker till att så många väljer friskolor. Det handlar bland annat om bättre ledarskap samt nöjdare föräldrar och elever som rekommenderar skolan.

De lyfter även fram det faktum att friskolor har en högre andel elever med utländsk bakgrund.

”För att minska segregationen även inom grundskolan behöver skolvalet utvecklas, inte avvecklas. Ett förslag är ett liknande, obligatoriskt skolval, som inom gymnasiet. Friskolor i dagens form har funnits i 30 år, och är här för att stanna, vi är en stor och viktig del av det svenska skolsystemet”, skriver de.

Aftonbladet debatt: Bygg ut skolvalet i stället för att avveckla det

Om debattörerna:

Sofia Larsen, ordförande Friskolornas riksförbund

Marie Pilfalk, vice ordförande Friskolornas riksförbund

Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega tjänsteföretagen