BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Kritiken: Decennier av underinvesteringar har kommit ifatt oss

Signalarbete när växlar och spår byts på Södra Stambanan på stationen i Hässleholm. Bild: Johan Nilsson/TT

”För att landet åter skall bli attraktivt att investera i behöver staten kliva fram och skapa de grundläggande förutsättningar som möjliggör tillväxt”, skriver SJ:s vd Monica Lingegård och Henrik Dahlin, vd på Green Cargo, på Di Debatt.

Var fjärde företag hindras att genomföra investeringar på grund av problem med järnvägen, enligt en analys av Omtag Svensk Järnväg. Ett faktum som kan hota överlevnaden för industrier, anser de.

”Tillväxt kommer inte av sig själv och är inte gratis. Många decennier av underinvesteringar i det svenska järnvägssystemet har nu kommit ikapp oss och bidrar till att Sverige halkat efter och tappat i internationell konkurrenskraft. För att landet åter skall bli attraktivt att investera i behöver staten kliva fram och skapa de grundläggande förutsättningar som möjliggör tillväxt”, skriver SJ:s vd Monica Lingegård och Henrik Dahlin, vd på Green Cargo, på Di Debatt.

Di (e-tidning): Sotdöden hotar industrin – 400 000 jobb på spel