DEBATTEN OM FRISKOLORNA

”Lärare, elever och föräldrar är alla mer nöjda i friskolor än i kommunala skolor”

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund. Bild: Janerik Henriksson/TT

”Hur kunde det gå så här snett i svensk skoldebatt”, undrar Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, på Expressen Debatt.

Enligt en enkät från Skolinspektionen svarar lärare på friskolor på område efter område att de trivs bättre än de som arbetar på kommunala skolor, vilket nog förvånar många utifrån den debatt som förs, menar hon.

”Lärare, elever och föräldrar är alla mer nöjda i friskolor än i kommunala skolor (...) Skolkvaliteten är bättre i friskolor, visar en sammanställning av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Och kunskapsresultaten talar också sitt tydliga språk. Enligt en analys av PISA-proven ligger friskolornas elever ett helt läsår före kommunala skolors”, skriver Ulla Hamilton på Expressens debattsida.

Expressen Debatt: Friskolor utklassar kommunala skolor