DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ekonomer: Arbetstidsförkortning kan sänka pensionerna

Genom arbetstidsförkortningar riskerar löneökningarna bli mindre och risken är att pensionärerna blir förlorare, skriver Per-Lennart Börjesson och Håkan Carlsson på Expressen Debatt.

När inflationen ligger på 2 procent behöver lönerna öka 3,6 procent för att inkomstpensionen inte ska tappa realt i värde. Med arbetstidsförkortningar riskerar de sammantagna löneökningarna bli betydligt mindre än så och pensionärerna framstår därmed som förlorare, skriver Per-Lennart Börjesson, nationalekonom, och Håkan Carlsson, konsult, i Expressen och efterlyser samtidigt en mer sansad debatt i frågan.

Expressen: Pensionärer förlorar på kortare arbetstid