ARBETSKRAFTSINVANDRING

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Debatt: Okvalificerad arbetskraft är en myt

”Att utvärdera vad som är kompetens utifrån marknadslönen avslöjar en sunkig syn på arbetsuppgifter som inte kräver högskolepoäng”, skriver Hannes Sjöberg, näringspolitisk expert Almega serviceföretagen, på Altingets debattsida.

Han är kritisk mot regeringens nya lönegolv som innebär att företag som vill rekrytera från tredje land behöver erbjuda löner på över 34 000 kronor. Den lönen motsvarar den svenska medianlönen och innebär i praktiken ett avskaffande av arbetskraftsinvandring i många branscher, däribland städbranschen.

”Städningen håller uppe samhället, den behövs överallt. Att då ta bort en del av arbetskraften är ogenomtänkt. Utan städning stannar Sverige, att göra det svårare för företagen att hitta relevant kompetens är då en oerhört dålig idé”.

Altinget Debatt: Utan kvalificerade städare stannar Sverige