TN avslöjar: Regeringen har fel om nya lagen – hälften av de drabbade är akademiker

Regeringen vill höja lönegolvet vid arbetskraftsinvandring till över 34 000 kronor för att bara högkvalificerade ska komma till Sverige. Men nu visar nya siffror att mer än hälften av dem som drabbas har akademisk examen och ytterligare en fjärdedel har hög yrkeskompetens. ”Politikernas argumentation håller inte”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Karin Johansson.
3 months ago |
Av: Stina Bengtsson