DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Hög tid att skolreformer sätts i verket

Arkivbild. Bild: Berit Roald/NTB/TT

Regeringen har lagt fram lovande utredningar för att förändra det svenska utbildningssystemet. Nu är det hög tid att dessa förverkligas, skriver en DN:s ledarredaktion.

Utbildningsminister Mats Persson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) har presenterat reformer för att förbättra skolan, inklusive justeringar i friskolans insyn, minskad administration för lärare, rättvisare betygsättning och ett nytt finansieringssystem som inte missgynnar kommunala skolor.

Dessa reformer syftar till att skapa ett utbildningssystem med god insyn, rättvis fördelning av pengar och betyg, ökad trygghet och studiero i klassrummen, samt att skolorna konkurrerar med kvalitet snarare än kvantitet.

För att dessa visioner ska bli verklighet, måste dock liberalerna på utbildningsdepartementet få med sig sina politiska allierade och övervinna motstånd från friskolelobbyister.

Om dessa reformer inte genomförs, riskerar skolsystemet att försämras, vilket innebär att genomförandet av reformerna är nödvändigt för friskolesystemets överlevnad.

Dagens Nyheter: Ledare: Fortsätter vi som nu kommer friskolorna att dö