SVENSKA INNOVATIONSKLIMATET

Debatt: Så får vi en likvärdig skola i nyindustrialismens Sverige

Barn på naturvetenskapligt läger i Stockholm. Bild: Ali Lorestani / TT

Den svenska nyindustrialiseringen skulle gynnas av initiativ som främjar utveckling och innovation i hela landet, inklusive mindre tätorter, skriver representanter från kommunen och civilsamhället i Di Debatt.

Fokuset på utanförskapsområden i större städer kan att skymma behoven och utmaningarna i glesbygdsskolorna. Det riskerar att ytterligare vidga klyftan mellan land och stad. Det skriver Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare Berättarministeriet och Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S), ordförande Norrbottens Kommuner.

Nu listar det flera konkreta förslag som kan stärka skolor i landsbygdsorter.

"Om vi menar allvar med avsikten att hela Sverige ska leva måste vi alltså se till att barnen får en likvärdig skola oavsett boendeort.”

Dagens industri: Skolan har stora utmaningar i nyindustrialiseringens Sverige