DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Debatt: ”Friskolereformen har ökat kunskaperna hos alla elever”

Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Kritiken mot friskolesystemet är för enkelspårig. I själva verket har friskolereformen bidragit till högre elevprestationer, menar forskaren Gabriel Heller Sahlgren på DN Debatt.

Enligt resultat från Timss, ett internationellt prov som mäter åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap, framgår det att konkurrensen i skolsystemet har höjt kvaliteten i utbildningssystemet över lag.

Även om studien är avgränsad till effekter i grundskolan och för de specifika ämnena, är det ett viktigt kvitto på att den öronbedövande kritiken mot friskolorna måste nyanseras. Särskilt nu när regeringen nyligen har aviserat en "helrenovering av friskole­systemet".

"När regeringen nu ämnar förändra systemet är det viktigt att man tar detta i beaktande", skriver debattförfattaren.

DN Debatt: ”Friskolereformen har ökat kunskaperna hos alla elever”