ENERGIPOLITIK

Mattias Svensson: Därför räddade marknadsekonomin Tyskland från gasbrist

Solen stiger upp bakom Brandenburger Tor i Berlin. Bild: Michael Sohn

När bojkotten mot Ryssland inleddes kom varningarna. Det skulle bli en sträng vinter på grund av Tysklands beroende av rysk gas. Men så blev det inte, konstaterar Mattias Svensson på SvD ledare.

”Tysklands ekonomi klarade vintern utan att ens hamna i en konjunkturnedgång”, skriver Mattias Svensson på SvD Ledare. Han har läst rapporten Not even a recession, där författarna bland annat beskriver att det inte råder någon brist på gas i Tyskland, utan att det tvärtom finns gas på lager, trots den bojkott som finns mot rysk gas.

Och det var en fungerande marknadsekonomi som räddade Tyskland, menar Mattias Svensson. Enligt rapportförfattarna är anpassningsförmågan i en sådan enormt underskattad.

”Hushållen minskade sin konsumtion, allra mest när elen var som knappast och dyrast, importen ökade av de mest energiintensiva produkterna och producenter bytte bränslen.

Allt detta hjälptes av att Tyskland aldrig införde ett pristak, utan stöden tog formen av retroaktiv kompensation för tidigare konsumtion. Alltså den stödform som också den svenska regeringen beslutade sig för, trots andra löften i valrörelsen. Ett klokt beslut”, skriver Mattias Svensson.

SvD Ledare: Mattias Svensson: Marknadsekonomin är underskattad