DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Debatt: Inför etableringsjobb så snart som möjligt

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

Problemen på arbetsmarknaden är så allvarliga att de inte kan lösas genom en enskild reform. Det skriver företrädare för Almega och Svenskt Näringsliv på Sydsvenskans debattsida.

Ett batteri av åtgärder behövs och en viktig del är att etableringsjobb införs så fort som möjligt, anser de.

”Behovet av sänkta kostnader för att anställa och anställningar som är enkla för företagen att administrera lyfte LO, Unionen och Svenskt Näringsliv fram när de presenterade förslaget om etableringsjobb hösten 2017, en anställningsform där arbetstagare får en kombination av lön och ersättning från staten så att den sammanlagda lönen motsvarar den lägsta lönen i kollektivavtalet. Men regeringen har varit oförmögen att genomföra den partsgemensamma överenskommelsen”, skriver Sven-Olov Daunfeldt, chefekonom för Svenskt Näringsliv, Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne och Blekinge, Patrick Joyce, chefsekonom för Almega, och Anna Paulsson, regionchef för Almega syd, på Sydsvenskans debattsida.

Sydsvenskan debatt: Ensidigt fokus på sänkta bidrag och skatter räcker inte