DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ledare: Ta bort skatten på el

Genrebild. Bild: Janerik Henriksson/TT

"Priset på el kan med enkelhet sänkas genom att skatten på el slopas. Samtidigt som regeringen tar bort skatten på el kan den passa på att ta bort skatten på elskatten”, skriver Anders Gustafsson på BLT:s ledarsida.

Han lyfter fram att en skattelättnad inte skulle driva på inflationen. Det skulle även påverka prisbilden för livsmedel positivt då de höga priserna är ett resultat av att dagligvaruhandeln och jordbruket tvingats överföra kostnadsökningarna på konsumenterna.

"Alla insatsvarors pris kan politiken inte påverka men när det kommer till elen finns mycket att göra som regering och riksdag har rådighet över”, skriver han.

BLT Ledare: Det duger inte att bara gnälla på Nooshi