ARBETSKRAFTSINVANDRING

”Lönegolv stjälper mer än det hjälper”

Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv. Maria Bernhardsen, avdelningschef kompetensförsörjning, Amelie Berg, expert kompetensförsörjning. Bild: Stefan Tell

Beslutet om en lägstalön för arbetskraftsinvandrare är feltänkt, skriver Karin Johansson, Amelie Berg och Mia Bernhardssen. Svenskt Näringsliv i UNT.

Regeringens fokus borde vara att göra det lättare, inte svårare, att rekrytera. Särskilt viktig är en fortsatt reformering av gymnasieskolan. Gymnasial yrkesutbildning är den mest efterfrågade utbildningsnivån på arbetsmarknaden. Fler borde läsa sådana program.

Behoven av arbetskraftsinvandring – också till yrken med lägre än medianlön – är fortsatt stora, skriver trion i UNT.

UNT: Lönegolv stjälper mer än det hjälper