KOMPETENSKRISEN

”Gör det lättare att rekrytera istället för att höja lönegolvet”

Karin Johansson, vice vd Svenskt Näringsliv. Maria Bernhardsen, avdelningschef kompetensförsörjning, Amelie Berg, expert kompetensförsörjning. Bild: Stefan Tell

Näringslivet har stora problem med kompetensförsörjningen och det nya lönegolvet kommer att försvåra situationen ytterligare, varnar företrädare för Svenskt Näringsliv.

Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att höja lönekravet för arbetsinvandrare när fokus borde vara att göra det lättare att rekrytera, inte svårare, skriver vice vd Karin Johansson tillsammans med avdelningschef Mia Bernhardsen och kompetensförsörjningsexperten Amelie Berg i ett inlägg på Svenskt Näringslivs hemsida.

Riksdagen beslutade nyligen att införa en lägstalön för arbetskraftsinvandrare som sannolikt hamnar runt 33 200, i enlighet med Tidöavtalet. Det är långt över både lägstalöner och genomsnittslöner i många kollektivavtal, skriver de.

Bakgrunden anges vara att motverka fusk och missbruk på arbetsmarknaden. För ett sådant syftet finns dock mer träffsäkra åtgärder, menar Svenskt Näringsliv och hänvisar till utredningen ”Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering” (SOU 2021:88) och rapporten ”Näringslivsagenda mot brottslighet inom arbetskraftsinvandringen” från Svenskt Näringsliv.

Skribenterna skriver vidare att regeringens lönegolv tvärtom sannolikt kommer ha en väldigt liten effekt på missbruket. Medan effekterna för kompetensförsörjningen däremot blir både stora och negativa.

Svenskt Näringsliv: Lönegolv för arbetskraftsinvandrare ger färre jobb