FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Ledare: Stäng inte ute nätläkarbolagen

Genrebild. Bild: Janerik Henriksson/TT

”Tillgängligheten i den offentliga vården hade inte förbättrats på samma sätt om det inte varit för de privata vårdgivarna”, skriver Tobias Wikström på DI:s ledarsida.

Han lyfter fram att det nya S-ledda styret i Region Stockholm vill ändra ersättningsmodellen för nätläkarbolagen genom att slopa en extra ersättning på 300 kronor till nätläkarna. Han skriver att man får utgå från att regionen inte vill att nätläkarbolagen ska försvinna trots den hetsiga politiska retoriken.

”Den digitala vården hade inte utvecklats offensivt av de offentliga aktörerna om inte nätläkarna hade gått före. Denna innovationskraft måste värnas, så ändra ersättningsmodellen, men stäng inte ute nätläkarbolagen”.

DI Ledare: Innovationskraften hos nätläkarna ska värnas