DEBATTEN OM MINIMILÖNER

LO-förbund: Så kan vi stoppa minimilönerna

Trots hårt motstånd drev EU, med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i spetsen, igenom direktivet om minimilöner. Bild: Aurel Obreja

Den svenska modellen riskerar att stegvis monteras ner av EU. Det menar företrädare för fem LO-förbund på SvD Debatt. Nu föreslår de att regeringen väcker en ogiltighetstalan mot EU-direktivet om minimilöner.

Fack och arbetsgivare har unisont varnat för att EU:s direktiv om minimilöner är ett hot mot den svenska modellen och de svenska lönerna. Men trots det har EU beslutat att införa direktivet. I en debattartikel på SvD Debatt konstaterar företrädare för fem LO-förbund, de så kallade 6F, att det skapar en stor osäkerhet för den svenska kollektivavtalsmodellen.

Men det kvarstår fortfarande en möjlighet att stoppa direktivet, menar debattörerna.

”Det är nämligen inte bara olämpligt att EU lagstiftar om löner. Det är också olagligt. I det fördrag som styr EU:s befogenheter sägs tydligt att EU ska hålla sig borta från saker som löneförhållanden och föreningsrätt. Om EU ändå lagstiftar på dessa områden är det möjligt för en medlemsstat att väcka en så kallad ogiltighetstalan”, skriver de och uppmanar regeringen att göra just det.

Debattörerna menar att det vore hyckleri att inte fortsätta driva frågan och skriver: ”Vad väntar vi på?”

Debatt: ”Väck ogiltighetstalan om minimilöner”