DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Debatt: ”Studenterna förlorar på högskolepolitiken”

Dagens högskolepolitik är inte utformad för att matcha arbetsmarknaden. Det skriver Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning och högskolepolitik, Svenskt Näringsliv, i en debattartikel i Altinget.

Sju av tio företag säger att de har svårt eller mycket svårt att anställa. Samtidigt är många unga inskrivna på utbildningar som ger dåliga chanser till jobb.

71 procent av företagen upplever att det är svårt eller mycket svårt att anställa högskoleutbildade, skriver Ulrika Wallén och pekar på att rekryteringssvårigheterna påverkar företagens expansion, affärer och lönsamhet.

På ett större plan så kan kompetensbristen komma i vägen för klimatomställningen. Redan i dag ser vi sådana effekter i flera branscher. Energi, el, programmering, automatisering, matematik och processteknik är områden som behöver rekrytera men de konkurrerar om samma personer.

Altinget: Debatt: Både studenter och klimatet förlorar på svensk högskolepolitik