DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Debatt: ”Värna servicejobben för integrationens skull”

Tre av fyra jobb skapas i tjänstesektorn. Därför är det så viktigt att vi värnar städ- och servicebranschen. Det skriver Jessica Forss Katz, Almega Serviceföretagen, på Göteborgs-Postens debattsida.

Pandemi- och krigsår har inneburit en ökad press och osäkerhet. Det har också lett till ökade el- drivmedel och materialkostnader. Men under den tuffa tiden så har allt fler rekryteringar gjorts från andra branscher till städ- och servicesektorn. Det visar hur viktig branschen är, skriver Jessica Forss Katz.

Det är många nyanlända, och inte minst kvinnor, som anställs i städ- och serviceföretagen skriver Forss Katz. Branschen fyller även en viktig uppgift i att bryta långtidsarbetslöshet. Därför är det särskilt viktigt att politiken varken försvårar eller fördyrar, utan snarare förenklar för dessa företag.

GP Debatt: Försvåra inte för företag att anställa från utlandet