DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Friskoledebatten förtjänar nyanseringar

Bild: Anders Wiklund/TT

Regeringens retorik i skolfrågan flyttar fokus från viktiga frågor, skriver Thomas Hermansson på Barometerns ledarsida.

Utbildningens kvalitet, skolornas trygghet och värnandet av elevernas intressen är frågor som försvinner när regeringen framställer friskolesystemet som en säkerhetsrisk, anser han.

”Regeringen vill alltså bussa FOI på Sveriges friskolor. Som vore friskolorna ett hot mot svensk säkerhet. Att regeringen ogillar friskolor är ingen nyhet. Låt vara att regeringen vill framstå som att den handlingskraftigt ’vänder på alla stenar’, men med detta förslag tar man verkligen talet om att ’ta tillbaka den demokratiska kontrollen’ till en helt ny nivå när man målar upp friskolevärlden som ett säkerhetshot”, skriver Thomas Hermansson.

Barometern ledare: Friskoledebatten förtjänar nyanseringar