DEBATTEN OM PRIVATA SJUKFÖRSÄKRINGAR

Försvinner privata sjukvårdsförsäkringar, försvinner resurser från vården

Privata sjukvårdsförsäkringar innebär inte längre köer i den offentliga vården. Bild: Mostphotos

Förbud mot privat sjukvårdsförsäkringar är ett sätt för regeringen att klamra sig fast vid principen om lika vård för alla, skriver Karl Sigfrid i en SvD-ledare.

Regeringen vill ha ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar, bland annat med argumentet att patienter med en sådan försäkring ges förtur till offentligt finansierad vård.

Men att de privata försäkringarna öppnar för möjligheter att köpa sig förbi kön till vård stämmer inte. I själva verket rör det sig om privata vårdgivare som utför privat finansierad vård, enligt en ledare i Svenska Dagbladet.

Regeringens förslag är inte ett försök att göra vården bättre eller korta köerna, utan snarare ett sätt att hålla fast vid principen om lika vård för alla och sätta stopp för personer som vill förbättra sin vårdsituation, resonerar ledarskribenten, som befarar att om de privata försäkringarna förbjuds, slussas mindre pengar till svensk sjukvård och fler patienter måste ställa sig i de offentliga köerna.

”Det här handlar inte om att göra livet bättre för någon, utan om att försvåra för dem som vill betala för vård.”

SvD: Lite sämre för alla, men lite mer jämlikt