DEBATTEN OM PRIVATA SJUKFÖRSÄKRINGAR

Undersökning: Fler småföretagare tecknar sjukvårdsförsäkring

STOCKHOLM 2017-08-10Vårdpersonal på språng på akutmottagningen på Södersjukhuset, SöS Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142** OUT DN, Dagens Industri (även arkiv) ** Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Allt fler småföretagare har sjukvårdsförsäkring jämfört med privatpersoner i allmänhet. Intresset ökade under pandemin och fortsätter att stiga, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget If.

Andelen småföretagare med en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring ökat från 29 procent till årets 37 procent, jämfört med 2021. Det är fler småföretagare som har privat sjukvårdsförsäkring jämfört med hos befolkningen i övrigt.

– En förklaring är att man är så beroende av att alla i firman är på plats och att avbrott i verksamheten kan ha så stor negativ effekt, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If i ett pressmeddelande.

Bland småföretagarna svarar 60 procent att de litar på att deras anställda får snabb tillgång till skattefinansierad vård i tid, jämfört med bara 49 procent 2021.

Företagare utan sjukvårdsförsäkring för sina anställda är de som framför allt inte litar på att få snabb tillgång till den skattefinansierade vården.

Undersökningen visar också att 70 procent anser att en anställds längre sjukfrånvaro allvarligt skulle kunna påverka eller stoppa hela verksamheten.

Pressmeddelande: Sjukvårdsförsäkring allt vanligare bland småföretagare