DEBATTEN OM PRIVATA SJUKFÖRSÄKRINGAR

Fler svenskar tecknar sjukvårdsförsäkringar

Bild: Jessica Gow/TT

Antalet sjukvårdsförsäkringar ökade med närmare 40 000 försäkringar till 761 000 under 2022, visar siffror från Svensk Försäkring.

Majoriteten av de försäkringarna har tecknats av arbetsgivare för sina anställda. Men det går även att skönja en ökning gruppförsäkringar, som i de flesta fall tecknas via medlemskap i ett fackförbund.

– Intresset för att teckna sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort och det gäller oavsett om den tecknas av arbetsgivare eller av den enskilde som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Antalet försäkringar har stadigt ökat med omkring 5 procent under de senaste åren, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring.

Behandlingarna är huvudsakligen planerad specialistvård, framför allt insatser som rör rörelseapparaten exempelvis fysioterapi och naprapati.

Pressmeddelande: Antalet sjukvårdsförsäkringar fortsätter att öka