DEBATTEN OM PRIVATA SJUKFÖRSÄKRINGAR

Lagrådet kritiserar regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar

Bild: Lars Schröder/TT

Regeringen får tung kritik från Lagrådet för sitt förslag om en skärpning av privata sjukvårdsförsäkringar. Förslaget anses otydligt formulerat att det anses tveksamt att förslaget kan få den effekt som regeringen eftersträvar, skriver Altinget.

Regeringen hänvisar bland annat till behovet av att säkerställa hälso- och sjukvårdens övergripande målsättningar om vård på lika villkor men det frångår inte i förslaget att de tänkta lagändringarna kommer att leda till att detta säkerställs.

”Det är så oklart både i vilken utsträckning som prioriteringar är möjliga att göra och vad som ska gälla i ungefär likvärdiga fall gör det svårt för Lagrådet att bedöma om de nu föreslagna reglerna kan fylla sitt syfte", framgår det i kritiken.

Lagrådet gör också en annan bedömning än regeringen som i sin konsekvensbeskrivning inte tror att förslaget kommer att påverka förekomsten av privata sjukvårdsförsäkringar.

Det är inte första gången som regeringen får bakläxa av Lagrådet. I ett liknande förslag från 2017 kritiserades regeringen för att sakna relevanta anledningar till lagändring.

Altinget: Lagrådet sågar regeringens förslag om privata sjukvårdsförsäkringar