DEBATTEN OM PRIVATA SJUKFÖRSÄKRINGAR

”Feltänkt att förbjuda sjukvårds­försäkringar”

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar löser inte sjukvårdens problem med långa vårdköer och dåligt tillgänglighet. Tvärtom kommer det leda till längre köer och ett underminerande av svensk konkurrenskraft, skriver nationalekonomen Mårten Blix på SvD Debatt.

Regeringen har nyligen tillsatt en snabbutredning om ett förbud mot privata sjukförsäkringar inom den offentligt finansierade vården. Ett förbud skulle leda till allvarliga konsekvenser, skriver nationalekonomen Mårten Blix.

Enligt en studie som debattförfattaren utfört bidrar försäkringsformen bidrar till lägre kortare köer och minskar riskerna för arbetsfrånvaro.

Vill man åt de underliggande problemen med långa vårdköer finns det andra åtgärder, skriver Mårten Blix.

"De troligaste förklaringarna till de långa vårdköerna i den offentligt finansierad vården är brister i organisatorisk effektivitet och resurs­användning samt svårigheter att behålla vårdpersonal, det vill säga hur regionerna styr sina verksamheter."

SvD Debatt: ”Feltänkt att förbjuda sjukvårds­försäkringar”