DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Svensk skola på internationell toppnivå”

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Skoldebattens krisfokus är felaktigt, enligt forskaren Gabriel Heller Sahlgren. Den svenska grundskolan har återhämtat sig efter ”Pisa-raset” och justerat för invandringens effekter. Sverige har idag en topplacering i OECD.

Trots att den svenska grundskolans kvalitet tycks ha ökat rejält under det senaste decenniet så fortsätter utbildningsdebatten att utgå från att skolan befinner sig i en permanent kris, påpekar Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid Institutet för näringslivsforskning och London School of Economics, på DN Debatt.

Hans genomgång av Pisa och andra internationella kunskapstester visar att den svenska grundskolan helt har återhämtat sig efter ”Pisa-raset”.

I Pisa har hela fallet i läsförståelse, matematik och naturvetenskap sedan år 2000 raderats ut. Fallet pågick i tolv år, men hämtades igen på sex år. Förbättringarna bland elever med svensk bakgrund är smått sensationella, skriver hon.

Kunskaperna föll fram till runt 2010, för att sedan förbättras bland både elever med svensk bakgrund och elever med utländsk bakgrund. Dock var fallet mindre bland elever med svensk bakgrund – och de har förbättrat sina prestationer i större utsträckning sedan 2010.

För att förstå skolans kvalitetsutveckling är resultatförändringarna i elevpopulationen i stort inte särskilt relevanta med tanke på att andelen elever med utländsk bakgrund har ökat så kraftigt under de senaste decennierna, menar hon.

De presterar över lag sämre än elever med svensk bakgrund vilket per automatik leder till lägre genomsnittliga resultat, även med bibehållen skolkvalitet. Därför är det rimligt att fokusera på kunskapsförändringarna bland elever med svensk bakgrund, enligt Gabriel Heller Sahlgren.

Han har även studerat resultaten bland elever med inhemsk bakgrund i alla OECD-länder, och där är Sverige är ett av få länder som når toppositioner i alla tre prov som genomförs på högstadiet. Sverige når klart bäst resultat av samtliga nordiska länder, inklusive Finland.

”Den svenska grundskolan är alltså i dag bäst i Norden kunskapsmässigt, och bland de bästa i hela OECD, när man jämför lika med lika. Med tanke på hur ofta Sveriges skola har dömts ut av politiker från vänster till höger – och av forskare samt debattörer, jag själv inkluderad – är detta minst sagt fascinerande ”

Politikerna bör därför akta sig för alltför radikala förändringar i dagens skolsystem, anser han.

”Varför ändra ett vinnande koncept? De låga resultaten bland elever med utländsk bakgrund är bekymmersamma, men de kräver specifika, riktade åtgärder – framför allt i invandrartäta områden – snarare än radikala reformer av systemet i stort. ”

”Det är dags att öppna ögonen. Vändningen påbörjades för länge sedan – och svensk skola når i dag internationella toppnivåer kunskapsmässigt. Detta är den nya premiss som alla bör förhålla sig till i skoldebatten framöver”.

DN Debatt: ”Den svenska grundskolan är bland de bästa i världen”