DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

”Utanförskapet har blivit en tickande bomb”

Utvecklingen kring det ekonomiska utanförskapet är ohållbar. För många utrikes födda kan inte försörja sig själva, skriver tre debattörer på SvD Debatt.

Ny forskning om utanförskapet visar att vi sitter på en tickande bomb, menar Lars Backsell, ordförande Entreprenörskaps­forum, Johan Eklund chefsekonom Sydsvenska industri- och handels­kammaren och Dan Olofsson, entreprenör.

1,8 miljoner människor i arbetsför ålder inte har tillräckliga inkomster för att försörja sig själva. Utanförskapet är mycket ojämnt fördelat över landet. I en ny rapport, författad av Johan Eklund och Johan Larsson, har själv­försörjningen och utanförskapet i denna vår tredje största stad studerats. Resultatet är förskräckande.

Av Malmös befolkning på cirka 348 000 människor är knappt 200 000 i arbetsför ålder. Av dessa saknar 75 000 självförsörjning. Två tredjedelar av Malmös befolkning är alltså antingen inte i arbetsför ålder eller saknar själv­försörjning. Detta är siffror som borde få såväl politiker som väljare att baxna, skriver debattörerna i SvD.

”Utanförskapet har blivit en tickande bomb”