DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Alla yrken förtjänar att vara norm”

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Normen att studera på högskola har slagit hårt mot de praktiska yrkena, skriver Per-Ola Olsson Barometern-OT:s ledarsida.

Gymnasiereformen från 2011, där de yrkesförberedande gymnasieprogrammen slutade vara högskoleförberedande, slog hårt mot de yrkesförberedande programmen, menar Per-Ola Olsson.

”Tanken var att locka fler att söka till de yrkesförberedande programmen genom att låta de lite mer praktiskt lagda slippa läsa alltför många teoretiska ämnen. Att inte ha möjlighet att söka till högskola var dock att ställa sig utanför normen, och reformen fick omvänd effekt med ännu färre sökande. 2011 gick runt hälften av gymnasieeleverna på yrkesförberedande program. Nu är motsvarande siffra inte ens 30 procent”, skriver han och menar att alla yrken förtjänar att respekt och att inkluderas i normen.

Barometern ledare: Alla yrken förtjänar att vara norm