KOMPETENSKRISEN

Debatt: Svårt för företag att hitta rätt kompetens

Företag runt om i landet har svårt att anställa personer med rätt kompetens, skriver Johan Olsson, tf regionchef Östergötland, Svenskt Näringsliv på NT Debatt.

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt. Företagen vill anställa fler. De behöver det för att kunna växa i takt med efterfrågan på deras produkter och tjänster. Därför är det viktigt att villkoren för att kunna anställa förbättras radikalt, skriver Johan Olsson.

Svårt för företag hitta rätt kompetens